Permanent Finansiële Beampte (Halfdag)


Share and send to your friends !
General Details
Location:
, BellvilleNorthern Suburbs
Advertised By: Agency
Job Type: Full-Time
Description
Hierdie unieke geleentheid is beskikbaar om betrokke te raak by ‘n NG Kerk gemeente in die Noordelike Voorstede van Kaapstad. Die Finansiële Beampte
sal verantwoordelik wees vir die volledige rekeningkundige bestuursfunksie van die Kerk.
SLEUTEL PRESTASIE AREAS


Boekhouding (inkomstes, uitgawes, joernale, proefbalans, inkomste-en balansstaat)


Salarisse en lone uitwerk, invoer en betaal


Invoer en vordering van debietorders


Jaarlikse begroting opstel, bestuur en besteding monitor


Uitbetaling en invordering van gelde (EFT of kontant) asook voorbereiding van fakture


SARS en E-filing


Finansiële bestuur t.o.v. al die aksies en bedieninge


Jaareinde en oudit: afsluiting van finansiële jaar en dokumentasie vir oudit voorberei


Hantering van alle finansiële navrae
KWALIFIKASIE EN ONDERVINDING


Matriek / Graad 12 kwalifikasie


5 – 10 jaar boekhou ondervinding


Ondervinding in verslagdoening en rapportering


Bewese rekenaarvaardighede in MS Office pakkette, veral Excel asook Pastel en VIP PayrollPERSOONSVEREISTES


Kliënt-en diensingesteldheid is van kardinale belang


Detail-geörienteerd met fokus op betroubaarheid van inligting


Professioneel


Christelike waardesIndien jy belangstel in die posisies en aan bogemelde vereistes voldoen, doen gerus aansoek deur enige van die volgende opsies uit te voer: - Die 'Apply' opsie te kies by die advertensie of - Aanlyn aansoek te doen by www.casupport.co.za/vacancies

of - 'n Volledige CV te e-pos na [email protected]
met ' Finansiële Beampte ' in die onderwerp lyn. Neem asseblief kennis dat indien u nie binne 30 dae vanaf u aansoek terugvoering of enige reaksie ontvang het nie, u die aansoek as onsuksesvol moet beskou.


Job Reference #: CPT000793/FT

General Details Location: , GoodwoodNorthern Suburbs Advertised By: Agency Company Name: Medfriends Locum Description 2 posts available as full time MO in Trauma unit. Shift work consisting of Day shifts…
General Details Location: , OtherCape Winelands Advertised By: Agency Job Type: Full-Time Description 'n Gevestigde boerdery onderneming het 'n vaste termyn vakature beskikbaar vir 'n volwasse, finansieël onafhanklike persoon met…
General Details Location: , PietermaritzburgMidlands Advertised By: Agency Job Type: Full-Time Description Job Vacancy: Retail Staff Required in PMB Requirements: 35 years or older Grade 10 or higher Training provided…
General Details Location: , UmlaziDurban City Advertised By: Agency Company Name: GP Retail Operations Job Type: Contract Employment Equity: EE/AA Description Warehouse Pickers Urgently Needed. Please send CV to Sandile…
General Details Location: , GoodwoodNorthern Suburbs Advertised By: Agency Description 2 posts available as full time MO in Trauma unit. Shift work consisting of Day shifts 8-18pm, Night shifts 18-8am…
General Details Location: , OtherCape Winelands Advertised By: Agency Job Type: Full-Time Description 'n Gevestigde boerdery onderneming het 'n vaste termyn vakature beskikbaar vir 'n volwasse, finansieël onafhanklike persoon met…